LaSuBe
 
EN ISO 1090  en  EN ISO 3834


Sinds juli 2014 worden bedrijven geacht zich aan de norm EN 1090 te houden, een drie delige norm voor dragende konstruktie in de staal- en aluminiumbouw. Om konstrukties op het europese binnenmarkt te brengen is een CE kenteken verplicht sinds juli 2014. Voor dragende konstruktie uit staal wordt verwezen naar de EN 10901/2 en EN 1090-3 voor aluminium. In deze norm wordt gesproken over een fabriekscontrole systeem (FPC), dit is een ingebouwde kontroleprocudure die beoordeeld wordt door een "notified body" Binnen de FPC valt lassen onder de speciale processen. Lassen moet in overeenstemming EN ISO 3834 doorgevoerd worden en een gekwalificeerde lasprocedure is vereist (WPS), deze moeten volgens de regels van EN ISO 15609, EN ISO 1455 of EN ISO 15620 nagewezen worden.

Om bepaalde contructies te lassen ontkom je er niet aan om talloze regelgevingen na te leven, wij begeleiden bedrijven om
hun hiermee van dienst te zijn. We coordineren en begleiden de betreffende personen om hun de juiste lasactiviteiten met alle bijkomende aspecten
tot een goed resutaat te brengen.
Veelal loopt het moeizaam als het gaat om een lmk (lasmethode kwalificatie) te maken, welke norm ben ik nodig, welke werkinstructies volg ik, enz.
Om veel kosten te besparen is het van belang om te weten wat de eisen van de klant zijn, wat het einddoel van de contructie is, welke materialen worden gebruikt, welke lastoevoegmaterialen moet ik aanschaffen, ben ik inspectie nodig tijdens de proeflas, kortom veel werk waar veel documenten aan te pas komen en communicatie tussen verschillende partijen.


Kwaliteitsborgingsnorm, hierin worden tal van technische en praktische eisen uitgewerkt, bv
- Beoordeling van de eisen
- Technische beoordeling
- UItbesteding
- Lassers en bedieners
- Lastoezichtpersoneel
- Inspectie- en beproevingspersoneel
- Productie- en beproevingsuitrusting
- Onderhoud van uitrusting
- Beschrijving van uitrusting
- Productieplan
- Lasmethodebeschrijving
- Goedkeuringvan Lasmethoden
- Toevoegmateriaal
- Opslag en behandeling van toevoegmaterialen
- Opslag van moedermateriaal
- Warmtebehandeling voor en na het lassen
- Inspectie en beproeving voor, tijdens en na het lassen.
- Identificatie tijdens het proces
- Naspeurbaarheid
- Kwaliteitsgegevens

Wij hebben ons gespecialiseerd om bedrijven te helpen om volgens de juiste richtlijnen een lasmethode en laskwalificatie te behalen, dit om de reden dat we veel ervaring hebben opgedaan bij een beproevingslaboratorium voor het testen van lasbeproevingen. Met onze achtergrond als werktuigbouw/IWT en tevens praktische laservaring hebben, ben ik me zeker dat we u van dienst kunnen zijn. Op de bovenstaande links zie je wat informatie over materiaalonderzoek en tevens zie een voorbeeld van een eenvoudige WPS.

Copyright 2014 by "Berends"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: info@metall-forschung.com
Home About Me My Family My Hobbies My Work My Pictures Contact
EN 1090 en EN 3834MateriaalonderzoekKontakt